Resultaten

Gedragscode wetenschappelijke integriteit

De Radiant hogescholen hebben een Gezamenlijke Regeling Meldingen Wetenschappelijke integriteit

Met ingang van 1 oktober 2018 is de ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’ in werking getreden. De gedragscode geldt voor onderzoekers en instellingen die onderzoek verrichten in Nederland. Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Hiervoor gelden een aantal leidende principes zoals eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze leidende principes worden in de gedragscode geconcretiseerd in nadere normen.  

De Radiant hogescholen hebben naar aanleiding van de geldende gedragscode een gezamenlijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit opgericht. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt en behandelt klachten van een (veronderstelde) melding van de wetenschappelijke integriteit en brengt advies uit aan het College van Bestuur over de gegrondheid van de melding. Klachten kunnen betrekking hebben op ernstige vormen van fabriceren (verzinnen), vervalsen en/of plagiaat. Het advies is vermeende klachten eerst te bespreken met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van de eigen hogeschool. In de Gezamenlijke Regeling Meldingen Wetenschappelijke integriteit is de procedure en de werkwijze van de commissie nader uitgewerkt.

Elke hogeschool heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Op de website van de individuele hogescholen staat de naam van de vertrouwenspersoon en de contactgegevens vermeld.

Neem contact op met:

E-mailadres:

Telefoonnummer: