Resultaten

Gezamenlijk nieuw studenten-informatiesysteem

Op basis van een gezamenlijke aanbesteding kozen de Radiant-hogescholen voor Osiris als studenteninformatiesysteem

Op basis van een gezamenlijk aanbestedingstraject kozen de Radiant-hogescholen voor Osiris als studenten informatiesysteem.

De implementatie van deze onderwijsapplicatie is vervolgens ook gezamenlijk opgepakt, volledig online vanwege de coronapandemie. Na Intensieve trainingssessies, integratie- en conversietrajecten was de livegang rond de jaarwisseling van 2021. Het was een ingrijpend project dat door onderlinge samenwerking heeft geleid tot een mooi resultaat. Het project sluit goed aan op de thema’s flexibilisering van het onderwijs, samenwerking en uitwisselingen tussen instellingen.

Neem contact op met:

Kees Codee

E-mailadres: C.M.Codee@driestar-educatief.nl

Telefoonnummer: 0182-540346