Radiant Hogescholen

Opleidingen

De Radiant-hogescholen bieden verschillende opleidingen in het educatieve domein. Elke hogeschool biedt een (voltijd, deeltijd en/of academische) pabo-opleiding. Sommige hogescholen bieden ook, soms in gezamenlijkheid een Ad-DEP, een Ad-PEP en/of masters aan

Pabo

De Pabo is een hbo-opleiding die studenten opleidt tot leraar basisonderwijs. De meest voorkomende variant is een vierjarige voltijd-opleiding. Tijdens het 3e jaar ga je je specialiseren. Je kunt kiezen voor jonge kinderen van 4 tot 8 jaar of voor de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar. In het laatste jaar volg je nog een langere stage.

Je kunt de pabo ook in deeltijd volgen. Je combineert de studie dan met leren in de onderwijspraktijk. In de basis duurt deze deeltijd-opleiding ook vier jaar. Met een hbo- of wo-diploma kom je mogelijk in aanmerking voor een verkorte opleiding of een zij-instroomtraject. 

Sommige Radiant-hogescholen bieden ook een academische pabo. Deze is speciaal voor studenten met vwo-denkniveau. Het is een andere opzet dan de reguliere pabo waarin je je meer bezighoudt met grotere onderwijsvraagstukken en onderzoek.

Ad-PEP

Een Ad-PEP opleiding is een tweejarige hbo-opleiding op niveau 5 die studenten opleidt voor beroepen in het brede pedagogisch-educatieve werkveld. Daarbij kun je denken aan onderwijs en kinderopvang, maar ook aan jeugdzorg, sociaal werk en gehandicaptenzorg. Het verschilt per Ad-PEP op welke sectoren zij zich (in het bijzonder) richten. Sommige Ad-PEP-opleidingen leiden ook expliciet op voor het coachen van medewerkers, passend bij een van de beroepsperspectieven in de kinderopvang: pedagogisch coach/beleidsmedewerker. 

Gedurende de opleiding leer je over de ontwikkeling van kinderen, hoe je hier ondersteuning bij kunt bieden en je bekwaamt je in de vaardigheden waarover een goede pedagoog moet beschikken. 

> Meer over de Ad-PEP van Driestar hogeschool

> Meer over de Ad-PEP van IPABO

> Meer over de Ad-PEP van Iselinge Hogeschool

> Meer over de Ad-PEP van Marnix Academie

> Meer over de Ad-PEP van Hogeschool KPZ en Viaa

Ad-DEP

De associate degree Didactisch Educatief Professional (Ad-DEP) opleiding is een deeltijd hbo-opleiding op niveau 5. De Ad-DEP is ontwikkeld door Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa en de ROC’s Landstede en Menso Alting. Tijdens de opleiding staat de ontwikkeling van de lerende mens centraal. De opleiding is opgebouwd rond zes thema’s die gaan over leren. Wanneer je de Ad-DEP hebt afgerond, kun je als didactisch professional aan het werk. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken:

  • als leerkrachtondersteuner in het onderwijs;
  • binnen de kinderopvang, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, tso, bso als medewerker met duidelijk specialisme op didactisch vlak.

> Meer over de Ad-DEP van Hogeschool Viaa en Hogeschool KPZ

Masters

Enkele Radiant-hogescholen bieden samen drie verschillende masteropleidingen aan:

1. De Master Leren en Innoveren van Hogeschool de Kempel, IPABO, Hogeschool KPZ en Marnix Academie en de Master Leren en Innoveren van o.a. Driestar hogeschool en Hogeschool Viaa: hier ontwikkel je de kwaliteiten die noodzakelijk zijn om een veranderings- en innovatieproces in je school te starten en te begeleiden

2. Master Passend Meesterschap (samenwerking tussen Driestar Hogeschool, Marnix Academie en Thomas More Hogeschool): deze master leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

3. Master Onderwijs en Technologie (samenwerking tussen Hogeschool de Kempel, IPABO en Marnix Academie): met deze master word je een expert in onderwijs, technologie en digitale geletterdheid.