#samensterker

Radiant:
8 hogescholen

Ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek concentreert zich op de pabo (voltijd, deeltijd en academisch), verschillende masteropleidingen en de associate degrees Pedagogisch Educatief Professional (PEP) en Didactisch Educatief Professional (DEP). Samen leiden wij een derde van de nieuwe leerkrachten in Nederland op. Medewerkers van dit netwerk delen veelvuldig kennis, expertise en praktijkervaringen met elkaar. Studenten, werkveld én medewerkers plukken hier de vruchten van.

Waar we het voor doen

Resultaten van onze samenwerking

De Radiant hogescholen hebben een Gezamenlijke Regeling Meldingen Wetenschappelijke integriteit ...
Op donderdag 9 november 2023 vond de jaarlijkse Ad-professionaliseringsdag plaats. ...
Samen met 19 hogescholen en universiteiten werkten de Radiant-hogescholen vanaf 2019 in het landelijke ...
22 maart 2024

Radiantdag 2024 bij Iselinge Hogeschool

De jaarlijkse Radiantdag voor alle medewerkers van de Radiant hogescholen is dit jaar op vrijdag 22 maart bij Iselinge Hogeschool in Doetinchem. Het centrale thema is ‘Generatie Alpha – kinderen opleiden voor de toekomst’. Er is een gevarieerd programma. Naast een keynote spreker over verschillende generaties zijn er twee workshoprondes voor zowel docenten als ondersteunend personeel.

 

Lees meer over onze scholen