Resultaten

Peer review 2024

Kort verslag van de peer review 2024, georganiseerd door Driestar hogeschool in Gouda

Op dinsdag 23 januari vond de pabo peer review plaats op Driestar hogeschool in Gouda. We kijken terug op een mooie, inspirerende en zinvolle dag waarin we elkaar konden ontmoeten en opscherpen. Er hebben mooie besprekingen in de vakgroepen plaatsgevonden. In de themalezing heeft Arie Vonk, projectleider herijking kennisbasis pabo, ons meegenomen in het hele proces dat gaande is rond de herijking van de kennisbases. Daarnaast heeft Ans Buys ons als voorzitter van de Raad voor Kwaliteitsborging laten zien hoe de cyclus van kwaliteitsborging verloopt en hoe je hier het beste vorm aan kunt geven. Al met al een goede bijeenkomst!

Presentatie Ans Buys
Presentatie Arie Vonk

Neem contact op met:

Madeleine van Heerd

E-mailadres: M.vanHeerd@driestar-educatief.nl

Telefoonnummer: 0182-760423