Radiant Hogescholen

Resultaten

De samenwerking tussen de Radiant-hogescholen levert mooie resultaten op voor medewerkers, studenten, het werkveld en het onderwijs in algemene zin. De oogst van deze samenwerking is divers en staat hieronder beschreven.

De interacademiale 2024 werd georganiseerd door Viaa in Zwolle ...
Kort verslag van de peer review 2024, georganiseerd door Driestar hogeschool in Gouda ...
'Van Alpha tot Gen Z - samen opleiden voor de nieuwe generatie' Vrijdag 22 maart ...
De Radiant hogescholen hebben een Gezamenlijke Regeling Meldingen Wetenschappelijke integriteit ...
Op donderdag 9 november 2023 vond de jaarlijkse Ad-professionaliseringsdag plaats. ...
Samen met 19 hogescholen en universiteiten werkten de Radiant-hogescholen vanaf 2019 in het landelijke ...