Radiant Hogescholen

Voor studenten

Radiant is een netwerk van acht hogescholen in het educatieve domein. Ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek concentreert zich op de pabo, enkele masters en Ad’s. Samen leiden we in Nederland een derde van de nieuwe leerkrachten op. Op deze pagina vind je informatie voor studenten, bijvoorbeeld over Internationalisering.

Internationalisering

De Radiant-hogescholen werken samen bij het aanbieden van internationale stages, inclusief de organisatie en begeleiding. 

Om leerkrachten van de toekomst op te leiden, vinden wij het belangrijk om zowel studenten als docenten zich bewust te laten ontwikkelen tot internationaal en intercultureel bekwame onderwijsprofessionals. Een internationale ervaring voor studenten en medewerkers van Radiant stimuleert deze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Studenten en docenten ontwikkelen internationale en interculturele competenties, zodat ze effectief kunnen functioneren in onze maatschappelijk diverse context en de transfer kunnen maken van deze kennis en vaardigheden naar hun leerlingen.

Pre-departure bijeenkomst

Elk najaar organiseert Radiant een pre-departure bijeenkomst in Zwolle. Alle studenten van de Radiant hogescholen die in dat studiejaar naar het buitenland gaan, worden uitgenodigd voor deze tweedaagse bijeenkomst. 

Een goede voorbereiding is essentieel voor een periode in het buitenland. Het geeft je meer rust voor vertrek, maar het stuurt ook je leren en ontwikkeling. Het wordt duidelijk aan welke doelen en competenties we verwachten dat je werkt in het buitenland, zodat je je ontwikkeling kunt monitoren en erop kunt reflecteren. Deze bewustwording is nodig om juist niet te vervallen in bepaalde vooroordelen of stereotypes als je op de plek van bestemming bent, maar zodat je je juist openstelt en bewust wordt van de wereld om je heen en jouw rol als internationale stagiair(e) daarin. 

Tijdens de pre-departure bijeenkomst zijn lezingen en workshops, bijvoorbeeld over interculturele communicatie en CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Landen en regio’s voor stages

Hieronder vind je enkele landen en regio’s waarmee we al lang en goed samenwerken:

Neem contact op met:

Nicole Poulussen (Marnix Academie)

E-mailadres: n.poulussen@hsmarnix.nl

Telefoonnummer: 030 275 34 00