Radiant Hogescholen

Stage in de Cariben

De hogescholen binnen Radiant bieden je de mogelijkheid van een buitenlandstage in onder andere de Cariben: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba.

Aruba

Op Aruba hebben we contact met heel diverse scholen, verspreid over het eiland. Van een Nederlandse privéschool, waarin de aansluiting actief gezocht wordt met het Nederlandse onderwijs, tot een zeer lokale school in San Nicolas, wat echt een wijkschool is.

Bonaire

Het onderwijs op Bonaire heeft dezelfde indeling als in Nederland: voorschoolse educatie (peuterspeelzaal en kinderopvang), groep 0/1/2 en vervolgens de overige basisschoolgroepen.  

Er wordt in alle groepen gewerkt aan zowel de woordenschat van het Papiaments als het Nederlands. De meeste scholen verwachten dat stagiaires vier dagen aanwezig zijn: drie in de klas om te observeren en les te geven, een in de school om onderzoeksgegevens te verzamelen, vast te leggen en te presenteren aan de directeur en evt (een deel van) het team. De dagen in de klas worden in overleg vastgesteld.

Curaçao

Op Curaçao hebben we contact met verschillende scholen. Openbare scholen en scholen met als achtergrond een verschillende Christelijke oorsprong, een priveschool en een school voor speciaal onderwijs. Alle scholen bevinden zich in diverse wijken van Willemstad. 

De ambitie op de meeste scholen is groot, veel directeuren doen er alles aan, om met beperkte middelen, het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. De wijk waar de school staat heeft vaak grote invloed op school.

Saba

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sint Eustasius

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sint Maarten

Het basisonderwijs van Sint Maarten kent dezelfde acht groepen as Nederland en is veelal Engelstalig. Een deel van de lessen wordt wel in het Nederlands gegeven. Er is een tekort aan leerkrachten. Onderwijzers zijn afkomstig van St. Maarten zelf, Curaçao, Suriname en Nederland. De laatste twee groepen blijven meestal voor drie tot vijf jaar waardoor er een groot verloop is.

De leerkrachten zijn niet gewend van stagiaires dat deze hele dagen les geven. Je wordt dan ook verwacht ongeveer 1 les per dag geven, daarnaast in kleine groepen en ook buiten de klas activiteiten te geven, te observeren en lessen te geven samen met de bewegingsonderwijsdocent of de leerkracht Nederlands en actief te participeren binnen teamoverleggen.

Contactpersonen

Wil je meer informatie, dan kun je met onderstaande personen contact opnemen: