Activiteiten

Workshops ronde 1

Route Blended onderwijs en logistiek

Door: Nienke Reessink (Iselinge Hogeschool)

Nu studenten niet meer alleen op de hogeschool en de opleidingsschool leren, maar ook een deel van hun curriculum online volgen, tijd- en plaatsonafhankelijk, neemt behoefte toe aan tools om de zelfregulatie van studenten te ondersteunen. Deze workshop geeft je aanknopingspunten om jouw digitale leeromgeving zo in te richten dat studenten worden ondersteund in de keuzes en stappen die zij zetten in hun leerproces. 

Route Curriculumontwerp

Door: Jos van den Brand en Pieter Boshuizen (Thomas More Hogeschool)

Digitale onderwijsapps en platforms zijn razendsnel geïntegreerd in de onderwijspraktijk van Nederlandse basisscholen, variërend van leerlingvolgsystemen tot adaptieve leerplatforms. Scholen reageerden enthousiast: leerkrachten kunnen leerlingen tijdens de les monitoren in plaats van erna. Daardoor kan de leerkracht beter hulp bieden. Bovendien neemt het nakijkwerk uit handen. Door deze instrumentele benadering blijven de fundamentele waarden die bij digitalisering van de klas op het spel staan buiten beschouwing. In deze workshop maak je kennis met een praktijkgericht onderzoek om in basisscholen de dialoog op gang te brengen over een weloverwogen inzet van digitale technologie.

Door: Erik Buchner (Hogeschool VIAA)  

In deze workshop nemen we je mee in het stimulerende proces van het creëren van een curriculum in nauwe samenwerking met onze opleidingsscholen. Na de succesvolle fase van het vaststellen van ontwerpprincipes en leeruitkomsten, bevinden we ons momenteel in de spannende fase van het samenstellen van inspirerende leerarrangementen met toegewijde schrijf- en ontwerpteams. Deze workshop is een unieke gelegenheid om niet alleen inzichten te delen, maar ook om waardevolle feedback en tips te ontvangen. Doe met ons mee en laat je inspireren. 

Door: Ron Meijer (Hogeschool KPZ) 

Het verbeteren van het leesonderwijs staat bij veel bassischolen op de wensenlijst. Het integreren van lezen met de zaakvakken ligt voor de hand: een tekst heeft inhoud nodig vanuit wereldoriëntatie (WO) en de zaakvakken hebben taal nodig. In deze workshop laten we je zien hoe we op KPZ deze integratie vormgeven door het inzetten van rijke, schurende en naburige teksten bij WO.   

Route Wereldwijs, duurzaam en burgerschap

Door: Lynn Hartjes (Iselinge Hogeschool), Boukje Bruins, Wenckje Jongstra (Hogeschool KPZ) en Inouk Boerma (Hogeschool IPABO)

In deze workshop leer je hoe je studenten kunt stimuleren om met behulp van kinderboeken een gesprek over de burgerschapsbouwstenen Diversiteit en Identiteit kunt starten in de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast maak je kennis met een werkvorm die leerlingen helpt om samen een boek gedetailleerd te bekijken. Je leert hoe je studenten kunt stimuleren onderwijs in begrijpend lezen en burgerschapsonderwijs te integreren.

Door: Pascal Tijdink (Iselinge Hogeschool) en Anne van Buul (Hogeschool de Kempel)

In deze workshop nemen we een diepe duik in de wereld van taal. We bespreken hoe we als lerarenopleiders aannames en misvattingen kunnen doorbreken over meertaligheid, waarbij we de nieuwste kerndoelen van SLO maar ook de PISA-bevindingen van de afgelopen jaren belichten. We verkennen praktische toepassingen in het lesgeven, met een focus op het integreren van meertalige boeken en het benutten van thuistalen in de klas.   

Door: Yolande Potjer en Almut Sommer (Iselinge Hogeschool)

‘We zetten vandaag een komma, geen punt.’ Met deze zin startte voor ons de uitdaging om in een minor en de Academische Werkplaats op Iselinge Hogeschool vorm te geven aan nieuw, onderzoekend geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden, waarin studenten en leerlingen worden gestimuleerd om historisch te denken en redeneren. Uitkomsten van lopend promotieonderzoek naar de professionele ontwikkeling van leerkrachten in groep 5 t/m 8 worden hierin toegepast. In deze workshop ga je zelf met historische bronnen en erfgoed van ons slavernijverleden aan het werk om de mogelijkheden van denk- en redeneerstimulerende leeractiviteiten te ervaren en inspiratie op te doen voor je eigen geschiedenis-, aardrijkskunde-, natuur-, taal-, burgerschaps- of mediales.    

Route Leren met en in de praktijk

Door: Simone Bijvoet-van den Berg en Noa Meerdink (Iselinge Hogeschool)

Ongestructureerde (speel)leermomenten bieden kansen aan kinderen om zich te ontwikkelen, doordat zij in deze setting veel vrijheid hebben om eigen keuzes te maken en hun eigen ideeën en creativiteit de vrije loop te laten. Aanstaande leerkrachten vinden het soms lastig om de juiste mate van sturing te bepalen bij de begeleiding van kinderen in deze ongestructureerde (speel)leermomenten. In deze workshop bieden we je handvatten om jouw studenten toe te rusten bewuste keuzes te maken in hun leerkrachthandelen tijdens ongestructureerde (speel)leermomenten. 

Door: Marco Geenen (Hogeschool IPABO) en Niels Kerssens (Universiteit Utrecht)

Wat hebben leerkrachten aan digitale competenties en vaardigheden nodig om autonoom te kunnen handelen in een digitaliserende klas? Digitale technologie is razendsnel geïntegreerd in de onderwijspraktijk van Nederlandse scholen, van ChatGPT, tot Big Tech Workspaces en adaptieve leerplatforms. De belofte van digitalisering lonkt: meer ruimte voor de leraar. Tegelijkertijd zien we dat deze ruimte juist onder druk staat. Digitale onderwijsapps en platforms nestelen zich in pedagogisch handelen en besluitvorming, zonder dat leerkrachten grip hebben op onderliggende algoritmische processen en in deze systemen gecodeerde pedagogisch-didactisch modellen en besluiten. In deze workshop stellen we je met actuele dilemma’s op de proef en verkennen we met elkaar wat nodig is voor (toekomstig) basisschoolleerkrachten om wijs te handelen en het roer in handen te houden.

Route Netwerken en stafdiensten

Sessie voor collega’s met een coördinerende rol binnen de Ad-PEP of de Ad-DEP.

Sessie voor roostermakers.

Sessie voor collega’s betrokken bij een examencommissie.

Sessie voor informatiespecialisten.

Sessie voor collega’s betrokken bij een toetscommissie of toetsbeleidsgroep.

Sessie voor staf finance.

Sessie voor toetsmedewerkers.

ICT-professionals komen onder coördinatie van Jan-Willem Akkermans bijeen (al vanaf 10.45 uur) om te spreken over Onderwijslogistiek/Osiris, rapport EY, audit en verbeteracties. 

Activiteiten

Workshops ronde 2

Route Curriculumontwerp

Door: Marinus van Grootheest en Rianne Tolsma (Iselinge Hogeschool)

Binnen de nieuwe eerstejaarsmodule ‘doelgericht en aantrekkelijk onderwijs’ gaan studenten van Iselinge Hogeschool aan de slag met de integratie tussen kunst- en zaakvakken. Daarbij willen docenten bereiken dat studenten vakspecifieke doelen behalen én de toegevoegde waarde zien van de vakintegratie voor henzelf en voor hun eigen stagepraktijk. We laten je aan den lijve ondervinden hoe deze vakintegratie werkt! 

Door: Erik Buchner (Hogeschool VIAA)  

In deze workshop nemen we je mee in het stimulerende proces van het creëren van een curriculum in nauwe samenwerking met onze opleidingsscholen. Na de succesvolle fase van het vaststellen van ontwerpprincipes en leeruitkomsten, bevinden we ons momenteel in de spannende fase van het samenstellen van inspirerende leerarrangementen met toegewijde schrijf- en ontwerpteams. Deze workshop is een unieke gelegenheid om niet alleen inzichten te delen, maar ook om waardevolle feedback en tips te ontvangen. Doe met ons mee en laat je inspireren. 

Door: Ron Meijer (Hogeschool KPZ) 

Het verbeteren van het leesonderwijs staat bij veel bassischolen op de wensenlijst. Het integreren van lezen met de zaakvakken ligt voor de hand: een tekst heeft inhoud nodig vanuit wereldoriëntatie (WO) en de zaakvakken hebben taal nodig. In deze workshop willen we laten zien hoe we op KPZ deze integratie vormgeven door het inzetten van rijke, schurende en naburige teksten bij WO.   

Route Wereldwijs, duurzaam en burgerschap

Door: Lynn Hartjes (Iselinge Hogeschool), Boukje Bruins, Wenckje Jongstra (Hogeschool KPZ) en Inouk Boerma (Hogeschool IPABO)

In deze workshop leer je hoe je studenten kunt stimuleren om met behulp van kinderboeken een gesprek over de burgerschapsbouwstenen Diversiteit en Identiteit kunt starten in de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast maak je kennis met een werkvorm die leerlingen helpt om samen een boek gedetailleerd te bekijken. Je leert hoe je studenten kunt stimuleren onderwijs in begrijpend lezen en burgerschapsonderwijs te integreren.

Door: Jos van den Brand (Thomas More Hogeschool)

Als leerkracht wil je goed voorbereid zijn als een van je leerlingen iemand verliest. Je wilt alles zo goed mogelijk doen om een kind te ondersteunen in deze moeilijke situatie. Maar je kunt deze situaties niet oefenen in de praktijk, noch gaan kijken bij een ervaren collega. Iedere situatie is uniek en er zijn onverwachte momenten. Samen met leerkrachten, studenten en docenten van Radianthogescholen is een pedagogisch traject ontwikkeld om studenten hierop enigszins voor te bereiden. Werken met casuïstiek is een belangrijk onderdeel van het traject. Na een introductie gaan we zelf aan de slag met een casus.   

Route Leren met en in de praktijk

Door: Simone Bijvoet-van den Berg en Noa Meerdink (Iselinge Hogeschool)

Ongestructureerde (speel)leermomenten bieden kansen aan kinderen om zich te ontwikkelen, doordat zij in deze setting veel vrijheid hebben om eigen keuzes te maken en hun eigen ideeën en creativiteit de vrije loop te laten. Aanstaande leerkrachten vinden het soms lastig om de juiste mate van sturing te bepalen bij de begeleiding van kinderen in deze ongestructureerde (speel)leermomenten. In deze workshop bieden we lerarenopleiders handvatten om hun studenten toe te rusten bewuste keuzes te maken in hun leerkrachthandelen tijdens ongestructureerde (speel)leermomenten. 

Door: Marco Geenen (Hogeschool IPABO) en Niels Kerssens (Universiteit Utrecht)

Wat hebben leerkrachten aan digitale competenties en vaardigheden nodig om autonoom te kunnen handelen in een digitaliserende klas? Digitale technologie is razendsnel geïntegreerd in de onderwijspraktijk van Nederlandse scholen, van ChatGPT, tot Big Tech Workspaces en adaptieve leerplatforms. De belofte van digitalisering lonkt: meer ruimte voor de leraar. Tegelijkertijd zien we dat deze ruimte juist onder druk staat. Digitale onderwijsapps en platforms nestelen zich in pedagogisch handelen en besluitvorming, zonder dat leerkrachten grip hebben op onderliggende algoritmische processen en in deze systemen gecodeerde pedagogisch-didactisch modellen en besluiten. In deze workshop stellen we je met actuele dilemma’s op de proef en verkennen we met elkaar wat nodig is voor (toekomstig) basisschoolleerkrachten om wijs te handelen en het roer in handen te houden.

Door: Peter Dijkstra (Driestar hogeschool)

Eeuwen geleden was het een gewoonte dat mensen bij elkaar kwamen om samen te luisteren naar een mooi verhaal om er daarna over door te praten. Op steeds meer basisscholen gebeurt dat op een eigentijdse manier weer door het lezen van een zogenaamd samenleesboek. Kinderen denken samen na over wat hen raakt, over wat ze ervan vinden, wat ze mooi vinden, spannend of welke patronen ze ontdekken. Het verbindt een klas en het leert ze geconcentreerd én literair te lezen. In deze workshop ervaar je de meerwaarde van het samen lezen aan de hand van een boekfragment. Tevens gaan we in op hoe we deze aanpak kunnen inzetten in het en ons onderwijs.

Route Netwerken en stafdiensten

Sessie voor collega’s met een coördinerende rol binnen Samen Opleiden.

Sessie voor collega’s betrokken bij een examencommissie.

Sessie voor staf kwaliteitszorg.

Sessie voor collega’s betrokken bij de sleutelteams Npuls.

Sessie voor medewerkers onderwijslogistiek.

Door: Pascal Tijdink (Iselinge Hogeschool) en Anne van Buul (Hogeschool de Kempel)

Deze workshop opent de deur naar nieuwe horizonten met het thema “Boeken en kansen voor meertalige leerlingen”. We ontdekken niet alleen de bijzondere wereld van meertalige leerlingen, maar krijgen ook inzicht in welke boeken beschikbaar zijn om deze doelgroep te ondersteunen. Deze informatieve sessie biedt inspiratie om het leesplezier te vergroten en een brug te slaan tussen meertalige leerlingen en de Nederlandse taal.